ซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง

  • By admin
  • 2 กรกฎาคม 2022
  • 0
  • 25 Views
ซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง ปัจจุบันอิทธิพลของเทคโนโลยีนั้น ได้ครอบคลุมไปในหลาย ๆ ส่วน ของการทำงานในภาครัฐและเอกชน รวมถึงทั้งในประเทศไทย

   ซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง

          ปัจจุบันอิทธิพลของเทคโนโลยีนั้น ได้ครอบคลุมไปในหลาย ๆ ส่วน ของการทำงานในภาครัฐและเอกชน รวมถึงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็ได้นำเข้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่สามารถควบคุมได้ด้วยระบบของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การใช้งานนั้นมีแระสิทธิภาพมากขึ้น และลดระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลง ซึ่งคอมพิวเตอร์ก็ตอบโจทย์นั้นได้ดีทีเดียว สิ่งสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะทำงานได้ดีนั้นคือมีซอฟต์แวร์ที่ดีที่คอยควบคุมการทำงาน

ที่มา : http://www.b-searchsoftware.com/article/3

          เราคงรู้อยู่แล้วว่าซอฟต์แวร์แล้วนั้นคืออะไร คำถามต่อมากก็คือแล้วอะไรบ้างล่ะที่เป็นซอฟต์แวร์ เรามาดูภาพรวมกันก่อนดีกว่า ซอฟ์ตแวร์เป็นชุดคำสั่งที่นักโปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงาของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ซอฟ์ตแวร์ระบบ ซึ่งมีในคอมพิวเตอร์ทั่วไปทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Windows, iOS เป็นต้น และซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถที่จะใช้งานในเฉพาะด้านเท่านั้น เช่น Microsoft Word, Adobe Photoshop, Skype เป็นต้น แต่ก็ยังมีซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ใช้เขียนโปรแกรม เช่น Eclipse, Coda, โปรแกรม Notepad++ หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น WinRAR, Antivirus Software, ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์, ไดร์เวอร์การ์ดจอ หรือการ์ดเสียง ฯลฯ

ที่มา : https://sites.google.com/site/cam5910122137016/application-software

          อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆก็ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่คิด สร้างสรรค์ จัดการข้อมูลหรือความคิดให้เป็นระบบมากขึ้น และยังช่วยประมวลผล คิดคำนวณ สืบค้นข้อมูลให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย แต่ไม่ว่าซอฟต์แวร์นั้นจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหน หากผู้ใช้งานไม่มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก็ไม่สามารถที่จะดึงคุณประโยชน์ของซอฟต์แวร์ออกมาได้หมดอย่างแน่นอน

ที่มา : https://www.mundoposgrado.com/razones-para-estudiar-una-maestria-en-ingenieria-de-software/