ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท 

  • By admin
  • 7 มิถุนายน 2022
  • 0
  • 26 Views
ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท เทคโนโลยีทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง ทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ส่งผล

ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

          เทคโนโลยีทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง ทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ส่งผลให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น หัวจใจสำคัญที่ทำที่ทำให้เกิดการพัฒนาก็คือซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นระบบภายในที่ถูกออกแบบขึ้นโดยนักพัฒนาหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือพูดให้เข้าใจง่ายก็คือชุดคำสั่ง ที่คอยควบคุมการทำงานของเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่เราต้องการ

ที่มา : https://riahsoftware.com

          คุณคงเคยยินคำว่า “ซอฟต์แวร์” มาบ้างแล้ว ซึ่งซอฟต์แวร์นั้นสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ (System software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) สิ่งที่แตกต่างกันของซอฟต์แวร์ทั้งสองประเภทนั้น แตกต่างกันตรงที่ความเฉพาะจงเจาะของระบบการจัดการ ซึ่งซอฟต์แวร์ระบบจะเป็นตัวช่วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ การแสดงภาพหรือผลลัพธ์ขึ้นบนจอภาพ หรือเรื่องการทำงานพื้นฐานอื่น ๆ หากขาดซอฟต์แวร์ประเภทนี้ไปจะทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะทำงานได้  สำหรับซอฟต์แวร์ประยุกต์จะถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน เช่น ซอฟต์แวร์ที่เขียนชุดคำสั่งมาให้ประมวลคำ เก็บข้อมูลสิ้นค้า จัดเก็บภาษี กราฟิก การจัดการข้อมูล เป็นต้น ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ประยุกต์ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อจัดการหลาย ๆ สิ่งมากขึ้น โดย ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น 

ที่มา : https://riahsoftware.com

          อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ทั้งสองประเภทนั้น ยังถูกคิดค้นและพัฒนามาอย่างเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นเทคโนโลยีชนิดใหม่ขึ้นมา ทำให้โลกได้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปอีกขั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่โลกยังไม่เคยได้สัมผัส และแน่นอนว่าซอฟต์แวร์เหล่านั้นจะนำปสู่อีกโลกที่เราไม่อาจจะจินตนาการได้

ที่มา : https://riahsoftware.com