ตัดสินใจเลือกซื้อระหว่างไอแพดหรือโน้ตบุ๊ค

  • By admin
  • 7 กุมภาพันธ์ 2021
  • 0
  • 25 Views
ตัดสินใจเลือกซื้อระหว่างไอแพดหรือโน้ตบุ๊ค การเลือกซื้อระหว่างไอแพดและโน้ตบุ๊ค ความแตกต่างทั้งสองตัวขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้เองเป็นหลัก

ตัดสินใจเลือกซื้อระหว่างไอแพดหรือโน้ตบุ๊ค

ในการ เลือกซื้อระหว่างไอแพดและโน้ตบุ๊ค ความแตกต่างทั้งสองตัวนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้เองเป็นหลัก ถ้าหามีงบประมาณที่จำกัด ในงบประมาณหมื่นต้นๆ การเลือกซื้อไอแพดเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากกว่า เพราะ ไอแพดราคาเริ่มต้น 10900 บาทนั้นได้ในเรื่องสเปคที่แรงกว่าโน้ตบุ๊คในราคาที่เท่ากันอย่างแน่นอน ในด้านการใช้งานนั้นไอแพดจะได้เปรียบในเรื่องการจดการบันทึกการเก็บข้อมูลที่รวดเร็วแม้กระทั้งการพกพาและการใช้งานที่ยาวนานกว่าโน้ตบุ๊ค

แต่ ข้อเสียของไอแพดเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊ค นั้น จะแพ้ในเรื่องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เพราะโน้ตบุ๊คนั้นสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมากมาย ซึ่งเหมาะสำหรับการทำรายงานการทำโครงงานการพิมพ์งานส่งอาจารย์หรือแม้กระทั้งการทำเอกสารต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดของรูปแบบเอกสารที่มากกว่าไอแพด แต่ถ้าหากเราซื้อ โน้ตบุ๊คในราคาหมื่นต้นๆ นั้น สเปคของโน้ตบุ๊คที่จะต่ำมาก เราสามารถใช้งานโน้ตบุ๊คได้เพียงการพิมพ์งาน การใช้งานทั่วไปเช่นการท่องเว็บการดูหนังฟังเพลง ซึ่งราคาระดับหมื่นต้นๆ เราไม่สามารถใช้งานหนักๆ ได้เลยเพราะถูกจำกัดด้วยสเปคที่ต่ำมาก เช่น ซีพียู แพนเทียม แรม 4GB HDD 500GB ซึ่งเป็นแบบจานหมุน จะทำให้การใช้งานนั้นตอบสนองได้ช้ากว่าโน้ตบุ๊คที่มีราคาและสเปคที่สูงกว่า ดังนั้นหากเรามีงบประมาณจำกัด และ ต้องเลือกซื้อระหว่างอแพดกับโน้ตบุ๊ค เราควรดูว่าตัวเราเองเรียนอยู่ในระดับใด หากเราเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

เราควรเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค เพราะการเรียนจะเป็นการใช้งานในด้านพิมพ์งานทำรายงานทำโครงงานเป็นหลัก โน้ตบุ๊ตจึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานกลุ่มนี้มากที่สุด แต่ถ้าหากเราเรียนระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป ไอแพดจะตอบโจทย์การใช้งานมากกว่า เพราะเราไม่ต้องพกหนังสือหลาย ๆ เล่ม เพราะส่วนใหญ่ในการเรียนระดับนี้แล้วนั้น อาจารย์ผู้สอนเองก็ยังใช้ไอแพดในการสอนเป็นหลักอีกด้วยเพราะไอแพดยังตอบโจทย์สำหรับอาจารย์เช่นกัน ดังนั้นในการส่งข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการเรียนจึงเป็นเรื่องที่ง่ายต่อทั้งนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนนั้นเอง สะดวกแม้กระทั้งในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างเรียน ไอแพดสามารถค้นได้ไวกว่าเราค้นหาข้อมูลในหนังสือเล่มหนาๆ อย่างแน่นอน แต่ถ้าหากเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วนั้น การมีทั้งโน้ตบุ๊คและไอแพดพร้อมกันทั้งสองอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ดีกว่าการมีอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอย่างแน่นอนเพราะสามารถทำงานและใช้งานได้ครอบคลุมมากว่าการมีอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนครับ