ประเภท ซอฟต์แวร์

  • By admin
  • 28 มิถุนายน 2022
  • 0
  • 37 Views
ประเภท ซอฟต์แวร์ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตน้อยใหญ่ก็วิวัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อความอยู่รอดกันทั้งนั้น ไม่เว้นแต่ซอฟต์แวร์

ประเภท ซอฟต์แวร์

          สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตน้อยใหญ่ก็วิวัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อความอยู่รอดกันทั้งนั้น ไม่เว้นแต่ซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาเรื่อยมาเช่นกัน แต่ไม่ใช่ว่าเพื่อความอยู่รอด แต่เป็นเพื่อความเจริญต่างหาก ทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราคงได้เห็นคอมพิวเตอร์ตามที่ต่าง ๆ ซึ่งแน่นอนว่าคอมพิวเตอร์เหล่านั้น มีระบบซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบของนักโปรแกรเมอร์นั้นเอง

ที่มา : https://sites.google.com/site/supapornthekhnoloyi2/khwam-hmay-khxng-sxfwaer

          วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์กันหน่อยดีกว่า เอาง่ายเลยคือ ซอฟต์แวร์นั้นหมายถึงชุดคำสั่งที่ถูกเขียนและออกแบบมาโดยนักโปรแกรมเมอร์ เพื่อควบคุมกรทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยซอฟต์แวร์นั้นมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์อีกทีหนึ่ง เช่นการป้อนข้อมูลบนแป้นพิมพ์ เป็นต้น และประเภทที่สอง คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซึ่งปัจจุบันมีให้เราเห็นได้ทั่วไป ถูกออกแบบมาให้สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมประมวลคำ สำหรับใช้งานด้านเอกสาร โปรมแกรมตารางงาน เช่น Microsoft Excel โปรแกรมการนำเสนอ เช่น Microsoft Power Point โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access My SQL Microsoft SQL Server โปรแกรมกราฟิก เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Paint และโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานด้านธุรกิจ สำหรับเอาไว้คำนวณเงินเดือน คลังสินค้า เป็นต้น

ที่มา : https://clearparinya.wixsite.com/software/blank-rrzv4

          สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเกิดการสร้างซอฟต์แวร์เหล่านี้ขึ้นมา ส่งผลให้การทำงานนั้นสะดวกสบายมากขึ้น และแน่นอนมีประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นด้วย และช่วยระยะเวลาในการทำงานนั้นให้สั้นลง ทำให้เหลือเวลาไปทำประโยชน์หรืองานอย่างอื่นได้อีกเยอะมาก

ที่มา : https://sites.google.com/site/khruyusra1/sxftwaer