ปิดการแจ้งเตือน Chrome ในโทรศัพท์

  • By admin
  • 19 กุมภาพันธ์ 2021
  • 0
  • 15 Views
ปิดการแจ้งเตือน Chrome ในโทรศัพท์ การ ปิดการแจ้งเตือน Chrome ในโทรศัพท์ ทั้งหมดทุกการใช้งานและทุกเว็บไซต์ที่ใช้งานบน แอปพลิเคชั่น Chrome

ปิดการแจ้งเตือน Chrome ในโทรศัพท์

การแจ้งเตือนหรือ Notification เป็นการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟนเพื่อให้เราได้ทราบคววามเคลื่อนไหวของแอปพลิเคชั่นหรือโซเชียลมีเดียที่มีการติดตั้งอยู่บนสมาร์ทโฟน  เช่นเดียวกับ Google Chrome ที่ติดตั้งอยู่บนสมาร์ทโฟนของทุกเครื่อง

ระบบการปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่เป็น ระบบ Android ส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นการใช้งานคู่ไปกับ บัญชีของ Google ซึ่งจะสามารถใช้งาน Google Chrome ได้ เพียงแค่โหลดแอปพลิเคชั่น ซึ่งบางเครื่องจะมีมาให้เลย แล้วซิงค์ข้อมูลผู้ใช้งาน บัญชี google เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้เลย แต่การใช้งาน Google Chrome โดยเฉพาะกับแอคเคาท์ที่มีการซิงค์แล้ว ก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆของ google มาบนสมาร์ทโฟนของคุณ แต่การแจ้งเตือนเหล่านั้นสามารถ ปิดการแจ้งเตือนChromeในโทรศัพท์ ได้ เพราะการ ปิดการแจ้งเตือนChromeในโทรศัพท์ จะไม่ส่งผลกับงานใช้งาน google chrome บนอุปกรณ์อื่น สามารถเลือกปิดได้ตามต้องการ เลือกปิดที่อุปกรณ์ไหนก็จะส่งผลแค่อุปกรณ์นั้น

   ปิดการแจ้งเตือนChromeในโทรศัพท์ ทำได้ผ่านการตั้งค่าจากแถบการใช้งานซึ่งสำหรับการ ปิดการแจ้งเตือน Chrome ในโทรศัพท์ จะแบ่งการปิดการแจ้งเตือนเป็นสองรูปแบบคือการแจ้งเตือนทั้งหมดของแอปพลิเคชั่น Chrome และการแจ้งเตือนแต่ละเว็บไซต์ที่ใช้งานบน แอปพลิเคชั่น Chrome ดังนั้นวิธีการ ปิดการแจ้งเตือนChromeในโทรศัพท์ จะแบ่งออกเป็น 2 วิธีการเช่นกัน แต่อาจจะมีความคล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้

การ ปิดการแจ้งเตือนChromeในโทรศัพท์ ทั้งหมดทุกการใช้งานและทุกเว็บไซต์ที่ใช้งานบน แอปพลิเคชั่น Chrome  ทำได้โดยเลือกสัญลักษณ์จุดจำนวนสามจุดที่เรียงกันในแนวตั้ง ที่บริเวณมุมขวาของหน้าจอ เมื่อสัมผัสที่สัญลักษณ์ หน้าจอจะแสดงผลแถบเมนูมากมายในแนวตั้ง จากนั้นให้เลือก Setting หรือการตั้งค่า จะอยู่ที่ตำแหน่งรองสุดท้ายจากด้านล่าง เมื่อเลือกการตั้งค่าแล้วจะปรากฏแทบเมนูการใช้งาน

แล้วเลือกไปที่ Notification หรือการแจ้งเตือน ในหมวดของ Basic จะแสดงเมนู allow notifications ขึ้นมา ทางขวาจะเป็นแถบเปิด-ปิดการใช้งาน กดเปิดเป็นการยอมรับการแจ้งเตือนหรือหากต้อง ปิดการแจ้งเตือนChromeในโทรศัพท์ ให้กดปิดแถบการใช้งาน ก็จะปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างของ Google Chrome ในเครื่องโทรศัพท์

สำหรับการ ปิดการแจ้งเตือนChromeในโทรศัพท์ ในรูปแบบของการปิดเฉพาะเจาะจงหรือเลือกแค่บางเว็บไซต์ ทำได้โดยการเปิดเว็บไซต์ที่ต้องการปิดการแจ้งเตือนขึ้นมา จากนั้นเลือกเมนูเพิ่มเติมที่เป็นสัญลักษณ์สามจุดที่มุมขวา แล้วเลือกเมนูข้อมูล ที่เป็นสัญลักษณ์คล้ายเครื่องหมายอัศเจรีย์แต่กลับหัวแล้วรอบล้อมด้วยวงกลม หลังจากที่เลือกเมนูแล้ว

จะปรากฏข้อความรายละเอียดของเว็บไซต์ และที่มุมขวาล่างจะมีเมนู Site Setting ให้เลือกที่เมนูดังกล่าวแล้ว ให้เลือกที่การแจ้งเตือนหรือ Notification จากนั้นทำการปิดการแจ้งเตือนเว็บไซต์ได้จากตัวเลือกยอมรับหรือบล็อกการแจ้งเตือน หากไม่มีเมนูการแจ้งเตือนในข้อมูลเว็บไซต์ แสดงว่าเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ส่งการแจ้งเตือนใน Chrome อยู่แล้ว

นอกจากนี้การ ปิดการแจ้งเตือนChromeในโทรศัพท์  ยังมีการปิดแจ้งเตือนในรูปแบบป๊อปอัพหรือการแสดงบนหน้าจอหลัก แต่เมื่อเปิดเข้าใช้งานจะมีสัญลักษณ์แสดงการแจ้งเตือนอยู่บนหน้าแอปพลิเคชั่นที่ใช้งาน