องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 3 ส่วน อะไรบ้าง

  • By admin
  • 25 มิถุนายน 2022
  • 0
  • 61 Views
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 3 ส่วน อะไรบ้าง เรื่องราวของคอมพิวเตอร์ยังคงเป็นที่น่าสนใจอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงาน

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 3 ส่วน อะไรบ้าง

  เรื่องราวของ คอมพิวเตอร์ ยังคงเป็นที่น่าสนใจอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงาน องค์ประกอบภายในเครื่องที่มีหน้าที่ต่างกัน ซึ่งสามารถทำงานประสานกันได้ดี และสามารถที่จะพัฒนาตามยุคสมัยได้ ความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงแค่นั้น คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันยังเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการทำงาน การเรียน หรือความบันเทิงต่าง ๆ และครอบครุมไปถึงธุรกิจ กิจการภายในและนอกประเทศอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อชีวิตเราก็คงไม่เกินจริง

          องค์ประกอบหลัก ๆ ของคอมพิวเตอร์ แบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคคากร (Peopleware) สามสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบที่เป็นตัวกำหนดการทำงานขอเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 3 ส่วน อะไรบ้าง

          ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 หน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) เช่น แป้นพิมพ์ หน่วยประมวลผลกลางหรือ เครื่องซีพียู (Central Processing Unit) หน่วยความจำ (Memory Unit) หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Unit) เช่น หน้าจอ แป้นพิมพ์

          ซอฟต์แวร์ หมายถึงระบบภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งที่คอยควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามคำสั่งที่นักโปรแกรมเมอร์ได้ออกแบบไว้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ซอฟต์แวร์ระบบ และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

            บุคคากร ในที่นี้รวมตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่คอมพิวเตอร์จะถูกสร้างขึ้น จึงมีผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) และ ยูสเซอร์ (User)

          จะเห็นได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง กว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้น มีส่วนประกอบมากมายที่สำคัญ  ในอนาคตไม่ว่านักพัฒนาจะพัฒนาคอมพิวเตอร์ออกมาในรูปแบบใด แต่วัตถุประสงค์ก็มีหนึ่งเดียวเท่านั้นคือช่วยอำนวยความสะดวกไม่ว่าในการใช้งานใด ๆ ในแก่ผู้ใช้นั่นเอง