องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง

  • By admin
  • 21 มิถุนายน 2022
  • 0
  • 24 Views
องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง

องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประการที่ 5 ยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้ยิ่งสำคัญ คอมพิวเตอร์เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากทุกเพศ ทุกวัย และสามารถที่จะใช้ได้กับทุกโจทย์ที่เราต้องการ เช่น ทำงานด้านเอกสาร กราฟิก การจัดการของมูลต่าง ๆ หรือใช่เสพสิ่งบันเทิงต่าง ๆ อย่างภาพยนตร์ ซีรีย์ เพลง ดนตรี ฯลฯ ทั้งหมดเกิดจากการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่องค์ประกอบภายในทุก ๆ ส่วน ทำงานประสานกัน

          องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีด้วยกัน 5 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (Peopleware) ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) กระบวนการทำงาน (Procedure) ซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็มีหน่วยย่อย ๆ ที่ทำงานรวมกันมามาย

องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง

          ฮาร์ดแวร์ คือส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น หน้าจอ เมาส์ แป้นพิมพ์ เครื่องปรินท์ ซึ่งสามารถแบ่งได้อีก 4 ประเภท หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต,  ระบบประมวลผลกลาง, หน่วยเก็บข้อมูล, หน่วยแสดงข้อมูล

          ซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์และซอฟต์แวร์ระบบที่เป็นชุดคำสั่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          องค์ประกอบต่อมาคือบุคลากรซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่การออกแบบโปรแกรมจนผู้ใช้งาน และข้อมูลที่หมายถึงตัวเลข ตัวอักษรต่าง ๆ รวมถึงสัญลักษณ์ ตลอดจนองค์ประกอบต่างเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดทิศทาง เกิดเป็นกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์

          อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ ถูกสร้างขึ้นมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในทางด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย แต่สิ่งที่สำคัญคือความรู้และประสบการณ์ของผู้ใช้งานต่างหากที่จะทำให้งานนั้นออกมามีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากคนอื่น ๆ