ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) การเดินทางยุคไอที

  • By admin
  • 5 เมษายน 2021
  • 0
  • 17 Views
ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) การเดินทางยุคไอที ขณะนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองการเดินทางในยุคใหม่ที่ดีกว่าเครื่องบิน นั่นก็คือการเดินทาง ด้วยไฮเปอร์ลูป

ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) การเดินทางยุคไอที

ปัจจุบันนี้น่าจะเห็นว่า ธุรกิจการขนส่งด้วยเครื่องบินนั้น กำลังเจอปัญหาหลายอย่างทั้งการแข่งขันกันเองและรวมไปถึง การขาดทุนอย่างหนักในหลายๆ องค์กร

ทุกวันนี้มีธุรกิจสายการบินมากมายที่ปิดตัวลงไป แล้วในอนาคตเชื่อว่าจะมีอีกหลายสายการบินที่อาจจะหยุดให้การบริการ  เนื่องมาจากการเดินทางที่ลดน้อยลง รวมไปถึงการแข่งขันทางด้านราคาที่ลดราคาแข่งกันค่อนข้างมาก จนไม่สามารถจะควบคุมสถานภาพทางการเงินต่อไหว ประเด็นที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ความรวดเร็วคือสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นยุคที่มนุษยชาติไม่สามารถรอได้  เนื่องจากเป็นยุคแห่งความรวดเร็วชนิดกระพริบตาต้องได้ทุกอย่าง

ในขณะที่ธุรกิจสายการบินนั้นยังไม่สามารถให้การบริการที่รวดเร็วได้ขนาดนั้น ไม่ว่าจะเป็นการ check in. การ check out. การรอขึ้นเครื่อง การบริการหลายอย่างยังไม่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเดินทางมากเพียงพอ ขณะนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองการเดินทางในยุคใหม่ซึ่งเป็นโลกอนาคต ที่ดีกว่าเครื่องบิน  นั่นก็คือการเดินทาง ด้วยไฮเปอร์ลูป  ซึ่งเป็นการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ในเส้นทางที่เจาะจงหรือการเดินทางด้วยแคปซูล 

การเดินทางด้วยไฮเปอร์ลูป นั้นจะมีความเร็วชนิดที่ว่าเราสามารถเดินทางข้ามประเทศ โดยบางที่อาจใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง โดยที่ราคาในการเดินทางนั้นจะเปรียบเสมือนเรานั่งแท็กซี่ตามระยะทาง  เท่ากับว่าเราจ่ายในราคาที่ถูกมาก  โดยที่ได้ซื้อความสะดวกในด้านเวลาด้วย ไฮเปอร์ลูป จะถูกใช้พลังงานสะอาด เข้ามาแทนที่การใช้พลังงานที่สร้างมลพิษ ในหลายๆอย่างเช่น

พลังงานโซล่าเซลล์จากแสงอาทิตย์

ไฮเปอร์ลูปจะถูกขับเคลื่อนหน่วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยที่จะมีการใช้โซล่าเซลล์เข้ามามีบทบาทในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นส่วนมาก เพราะแสงแห่งดวงอาทิตย์คือพลังงานที่สามารถใช้ได้ฟรีและเป็นพลังงานที่หมดยาก

ลดมลพิษ

การที่ไม่ต้องใช้น้ำมันก็ไม่ก่อให้เกิดควันดำซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว และการวิ่งภายในอุโมงค์ที่กำหนดเส้นทางเอาไว้ก็ทำให้ไม่เกิดมลพิษทางเสียงและไม่เกิดมลพิษ ฝุ่นและควันบนท้องถนนเหมือนรถยนต์หรือการขับเคลื่อนด้วยเครื่องบิน

กลไกด้านไอที

ไฮเปอร์ลูปคือยานยนต์แห่งอนาคต เป็นนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคใหม่ การที่จะขับเคลื่อนได้นอกจากที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วยังต้องอาศัยกลไกด้านไอที อื่นๆ นั่นก็คือ การใช้ AI ในการขับเคลื่อน เพราะ AI จะจดจำเส้นทางและวิธีการขับเคลื่อนไปยังสถานีปลายทางได้อย่างแม่นยำ ซึ่งก็จะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีความเที่ยงตรงและไม่มีข้อผิดพลาดอันใด ถึงแม้ต้องใช้การทำงานร่วมกับมนุษย์ควบคุมอยู่ก็ตาม